Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Rejestracja przez Internet Statystyki graficzne Przetargi i zamówienia publiczne (nowe okno)

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-03-24

  Wydawanie i przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

   

  logo fundusze europejskie

   


  Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

   

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż podejmuje realizację projektu pozakonkursowego pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (I) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” i z dniem 26 marca 2015 roku rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na okres do 6 miesięcy w ramach ww. projektu.

   

   


   

   

  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (I)

   

  Czytaj aktualność: Wydawanie i przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
 • 2015-03-02

  Wydawanie wniosków na bony dla osób do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż od dnia 19.01.2015 r będą wydawane bony dla osób do 30 roku życia.

   

  Bon szkoleniowy

   

  Bon stażowy

   

  Bon na zasiedlenie

   

  Bon zatrudnieniowy

   

  Opisy poszczególnych bonów pod czytaj więcej.

   

   

  Wnioski na poszczególne bony do pobrania u Doradców Klienta oraz na stronie www.pupzgierz.pl

   

  Przyznanie i realizację bonów poprzedza ustalenie profilu pomocy dla wnioskodawcy

  Czytaj aktualność: Wydawanie wniosków na bony dla osób do 30 roku życia
 • 2015-02-17

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
   

  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż od dnia 24.02.2015r. będą wydawane wnioski na finansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców tj. na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

   

  W 2015 r. środki KFS  będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

   

  Pracodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Środki z KFS przyznane pracodawcy na podstawie umowy zawartej ze starostą (dyrektorem powiatowego urzędu pracy), stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

   

  W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie...

  Czytaj aktualność: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • 2015-02-02

  Komunikat

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od 2 lutego 2015 roku rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków w ramach następujących instrumentów rynku pracy:

  • prace interwencyjne,
  • roboty publiczne,
  • staże.

   

  Wnioskodawcami  ww. instrumentów mogą być pracodawcy lub przedsiębiorcy, którzy:

  • zadeklarują bezwzględne zatrudnienie bezrobotnego/bezrobotnych po zakończeniu  wnioskowanej formy wsparcia na minimum 91 dni w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • są w dobrej sytuacji ekonomicznej i nie zalegają z wypłatą wynagrodzeń pracownikom oraz należnych składek i zobowiązań podatkowych w stosunku do ZUS, US, FP, FGŚP, FEP;
  • w okresie do 365 dni przed dniem złożenia wniosku nie zostali ukarani lub skazani prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy, albo objęci postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy;
  • wywiązali się z poprzednich umów zawartych z PUP w Zgierzu (jeżeli takie były);
  • złożą kompletny wniosek na obowiązującym druku, wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi we wniosku.

   

  Adresatami ww. form aktywizacji zawodowej mogą być...

  Czytaj aktualność: Komunikat
1 2 3 4
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Giełda Pracy Siedziba Starostwa Powiatowego w Zgierzu asystentka stomatologiczna 1 od 2015-03-20
do 2015-04-01
< poprzednia 1 następna >