Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Rejestracja przez Internet Statystyki graficzne Przetargi i zamówienia publiczne (nowe okno)

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2017-04-18

  Informacja "Czas na biznes"

  logo fundusze europejskie


   

   

   

   

  W dniu 13.04.2017 r. zakończono proces podpisywania umów o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu „Czas na biznes”.

   

   

   


  Czas na biznes

  Czytaj aktualność: Informacja "Czas na biznes"
 • 2017-04-18

  Komunikat

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż przedłuża do dnia 28.04.2017 roku termin wydawania i przyjmowania wniosków dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych/osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie na podjęcie działalności gospodarczej oraz dla pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Środki zostaną przeznaczone na następujące formy wsparcia:

  • przyznanie 4 osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej (łącznie na kwotę 195 530,00 zł),
  • utworzenie 4 miejsc pracy w ramach zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (po 48 875,00 zł na każde stanowisko).

   

  Wnioski są do pobrania w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu (w pok. nr 7 – dotacje, pok. nr 201 – refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej), w Punktach Informacyjno – Konsultacyjnych działających na terenie powiatu jak również na stronie internetowej Urzędu (www.pupzgierz.pl).

 • 2017-04-10

  Wydawanie wniosków na szkolenie grupowe "Magazynier"

   

  logo fundusze europejskie


  Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

   

   

   

  Informujemy, iż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w terminie od 18 kwietnia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na szkolenie grupowe "Magazynier, finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonych na aktywizację osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (III).

   

  Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu jako bezrobotne (dla których został ustalony II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET.

   

  DEFINICJA NEET: Zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia ...

   

   


   

  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zgierskim (III)

  Czytaj aktualność: Wydawanie wniosków na szkolenie grupowe "Magazynier"
 • 2017-02-20

  Spotkanie w dniu 16.02.2017r.

   

  Dnia 16.02.2017r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zgierzu odbyło się spotkanie zorganizowane przez Izbę Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski, na którym obecni byli przedstawiciele lokalnego świata biznesu. Poruszono wiele ciekawych i istotnych tematów.

   

  Dyrektor PUP w Zgierzu Pani Marta Pietrak-Kędzierawska opowiedziała o środkach finansowych oraz przedstawiła aktualne formy wsparcia, jakimi dysponuje tut. Urząd.

   

  Dzięki temu ponad 50 przedsiębiorców zgromadzonych na sali miało okazję zapoznać się m.in. z możliwościami obniżenia kosztów zatrudnienia pracownika.

   

  W spotkaniu wzięli udział również Dyrektor Oddziału Banku BPS S.A. Pani Justyna Cendrowska, która zaprezentowała atrakcyjne oferty kredytu, a także Pan Wojciech Wiśniewski, radca prawny, Wspólnik Komplementariusz Corporate Law Advisers Pawluć, Wiśniewski Sp.K. oraz Pani Lilit Szustak, specjalista ds. projektów unijnych i eksportowych, właścicielka Firmy Export Trading Development.

   

  Mamy nadzieję, iż wydarzenie to przyniesie wszystkim wiele korzyści i będzie początkiem owocnej współpracy w przyszłości.

  Czytaj aktualność: Spotkanie w dniu 16.02.2017r.
1 2 3 4
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Giełda Pracy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Ozorkowie, ul. Kościelna 1 pomocnik operatora maszyn nie dotyczy od 2017-05-08
do 2017-05-08
< poprzednia 1 następna >