Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Rejestracja przez Internet Statystyki graficzne Przetargi i zamówienia publiczne (nowe okno)

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-02-27

  Wstrzymanie wydawania wniosków o zawarcie umowy o zoorganizowanie stażu

   

  Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż z dniem 02.03.2015 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 149). Powyższe wynika  z bardzo dużego zainteresowania wśród organizatorów stażu tą formą aktywizacji osób bezrobotnych oraz skalą złożonych do chwili obecnej wniosków.

  Czytaj aktualność: Wstrzymanie wydawania wniosków o zawarcie umowy o zoorganizowanie stażu
 • 2015-02-20

  Wydawanie wniosków na szkolenie grupowe "Obrabiarki sterowane numerycznie"

   

  Informujemy, iż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w terminie od 26 lutego do 02 marca 2015 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na szkolenie grupowe ”Obrabiarki sterowane numerycznie”, finansowane ze środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

   

  Szkolenie adresowane jest do osób zarejestrowanych w PUP z wykształceniem co najmniej zasadniczym o profilu mechanicznym bądź pokrewnym, pierwszeństwo będą miały osoby z wykształceniem średnim lub wyższym o profilu mechanicznym bądź pokrewnym, które posiadają brak przeciwwskazań zdrowotnych.

   

  Przyznanie i realizację szkolenia poprzedza ustalenie profilu pomocy (dokładne informacje osoba bezrobotna może uzyskać u swojego doradcy klienta).

   

  Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o pobranie i złożenie wypełnionego wniosku. Wnioski będą do pobrania  w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu (w pokoju nr 1), u swojego Doradcy klienta oraz w Punktach Informacyjno - Konsultacyjnych działających w Aleksandrowie Łódzkim, Głownie, Ozorkowie, Strykowie i Parzęczewie. 

  Czytaj aktualność: Wydawanie wniosków na szkolenie grupowe "Obrabiarki sterowane numerycznie"
 • 2015-02-18

  Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Parzęczewie

   

   

  Uprzejmie informujemy, iż w dniach 19.02.2015r. - 26.02.2015r.

   

  Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w PARZĘCZEWIE będzie nieczynny.

   

  Obsługa klientów w tych dniach przeniesiona jest do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w OZORKOWIE, ul. Kościelna 1, w godzinach urzędowania: 745 – 1515.

   

  Czytaj aktualność: Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Parzęczewie
 • 2015-02-17

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
   

  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż od dnia 24.02.2015r. będą wydawane wnioski na finansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców tj. na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

   

  W 2015 r. środki KFS  będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

   

  Pracodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Środki z KFS przyznane pracodawcy na podstawie umowy zawartej ze starostą (dyrektorem powiatowego urzędu pracy), stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

   

  W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie...

  Czytaj aktualność: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
1 2 3 4
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Giełda Pracy Giełda Pracy piekarz 2 od 2015-02-04
do 2015-02-20
< poprzednia 1 następna >