Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Rejestracja przez Internet Statystyki graficzne Przetargi i zamówienia publiczne (nowe okno)

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2016-10-20

  Czas na biznes

   

  Logo


   

  Masz powyżej 29 roku życia i jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna
  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu?

  Jesteś zainteresowany podjęciem działalności gospodarczej?

   

   

  Zapraszamy do udziału w projekcie „Czas na biznes” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości” Poddziałanie VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”

   

  Cel projektu:
  Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości w regionie (powiat zgierski) wśród osób powyżej 29. roku życia.
  Przewidziane w projekcie formy wsparcia przyczynią się także do zwiększenia liczby nowopowstałych, trwałych przedsiębiorstw w regionie.

   

   

  W ramach przedmiotowego projektu tutejszy urząd zakłada realizację następujących form wsparcia:

  • kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze „ABC przedsiębiorczości”, obejmujące:

            - szkolenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – teoria i warsztaty

            - indywidualne doradztwo biznesowe

  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

   

  UWAGA !!!!

   

  Wydłużamy termin rekrutacji do dnia 31 października 2016r.

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

   

  Dokładne informacje o projekcie NA STRONIE INTERNETOWEJ www.pupzgierz.pl w zakładce URZĄD PRACYProjekty EFS - RPO WŁ 2014-2020 - CZAS NA BIZNES

  Czytaj aktualność: Czas na biznes
 • 2016-10-06

  Łódzkie Regionalne Targi Pracy

   

  Zapewnienie trwałego wzrostu gospodarczego oraz tworzenie miejsc pracy, a także przeciwdziałanie migracjom zarobkowym mieszkańców regionu stanowią kluczowe obszary realizowanej przez Województwo Łódzkie „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020". Mając powyższe na uwadze, Miasto Łódź i Województwo Łódzkie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi oraz Międzynarodowymi Targami Łódzkimi Spółka Targowa Sp. z o.o. w dniach 23-24 listopada 2016 roku w hali Expo - Łódź przy al. Politechniki 4 w Łodzi organizują wspólną inicjatywę „Łódzkie Regionalne Targi Pracy".

  Czytaj aktualność: Łódzkie Regionalne Targi Pracy
 • 2016-09-20

  Wydawanie wniosków na szkolenie grupowe "Kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT"

   

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu kontynuuje nabór uzupełniający wniosków na szkolenie grupowe ”Kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT” finansowane z dodatkowych środków Funduszu Pracy (Rezerwa Ministra) przeznaczonych na aktywizację zawodową niżej wymienionych osób bezrobotnych:

  • w wieku 30-50 lat,
  • powyżej 50 roku życia,
  • korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej (z wyłączeniem osób bezrobotnych do 30 roku życia),
  • bezrobotnych (z wyłączeniem osób bezrobotnych do 30 roku życia) posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
  • niepełnosprawnych(z wyłączeniem osób bezrobotnych do 30 roku życia),
  • bezrobotnych długotrwale (z wyłączeniem osób bezrobotnych do 30 roku życia).

   

  Szkolenie przeznaczone jest dla 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu, z wykształceniem co najmniej podstawowym oraz brakiem przeciwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu. Szkolenie będzie realizowane w dwóch dziesięcioosobowych grupach, z zastrzeżeniem, że jedna dziesięcioosobowa grupa zostanie uruchomiona wyłącznie dla osób w wieku 30-50 lat.

   

  Przyznanie i realizację szkolenia poprzedza ustalenie profilu pomocy (dokładne informacje osoba bezrobotna może uzyskać u swojego Doradcy klienta).

   

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o pobranie i złożenie wypełnionego wniosku. Wnioski będą do pobrania w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu (pok. nr 1), u swojego Doradcy klienta oraz w Punktach Informacyjno – Konsultacyjnych działających na terenie powiatu zgierskiego.

  Czytaj aktualność: Wydawanie wniosków na szkolenie grupowe "Kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT"
 • 2016-09-13

  Komunikat

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż z dniem 13.09.2016 roku wstrzymuje wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie bezrobotnej do 30 roku życia.

   

  Powyższe wynika z faktu pełnego zaangażowania środków finansowych przeznaczonych w bieżącym roku na przedmiotową formę wsparcia.

  Czytaj aktualność: Komunikat
1 2 3 4
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Giełda Pracy siedziba Starostwa Powiatowego w Zgierzu, sala 112 monter okien 10 od 2016-11-08
do 2016-11-08
Giełda Pracy siedziba Starostwa Powiatowego w Zgierzu, sala 112 specjalista ds. obsługi klienta 3 od 2016-11-08
do 2016-11-08
Giełda Pracy siedziba Starostwa Powiatowego w Zgierzu, sala 112 operator wózka czołowego 10 od 2016-11-07
do 2016-11-07
Giełda Pracy siedziba Starostwa Powiatowego w Zgierzu, ul. Sadowa 6a (sala konferencyjna) galwanizer 2 od 2016-10-26
do 2016-10-26
Giełda Pracy siedziba Starostwa Powiatowego w Zgierzu, ul. Sadowa 6a (sala konferencyjna) formierz 2 od 2016-10-26
do 2016-10-26
Giełda Pracy siedziba Starostwa Powiatowego w Zgierzu, ul. Sadowa 6a (sala konferencyjna) operator maszyn i urządzeń 4 od 2016-10-26
do 2016-10-26
Propozycje / Nabory wniosków nie dotyczy Zasady ogólne w 2016 roku nie dotyczy od 2016-04-12
do 2016-12-31
< poprzednia 1 następna >